Home

Als zelfstandig adviseur ben ik gespecialiseerd in de informatisering van de zorgsector, op het gebied van de dossiervoering en de ondersteuning van administratieve processen. Ik adviseer organisaties  over informatisering en bedrijfsvoering en leidt projecten op dat gebied.

Ik heb verschillende selectietrajecten begeleid en elektronische cliënten- en patiëntendossiers geïmplementeerd in de rol van projectleider. In de zorg heb ik veel transities naar zelfsturing begeleid en optimalisaties van de bedrijfsvoering doorgevoerd door uit te gaan van eenvoud.

Mijn verbindend vermogen met zowel de werkvloer als het bestuur en management speelt een belangrijke rol het slagen van transities. Ik word gewaardeerd om mijn sterk analytisch vermogen en strategisch inzicht. Ik ben in staat om complexe afwegingen tot een helder beslispunt terug te brengen en bij veranderprocessen lever ik de afgesproken implementatie op.

Je kan mij bereiken via 06 20810284 of nienke@nienkeklerk.nl

Vriendelijke groeten van Nienke