Opdrachtgevers

Op dit moment heb ik onder meer opdrachten bij:

Intern projectleider optimalisatie digitale ondersteuning extramurale behandeling en revalidatiezorg, zowel de ondersteuning van de behandelaren en zorgmedewerkers als die van de ondersteunende diensten.

Projectleider van de ondersteuning door Infozorg op het gebied van functioneel beheer van Ons. Zelf ben ik direct betrokken bij de implementatie van digitale ketencommunicatie en het schrijven en implementeren van een verbeterplan voor de ondersteuning van specialisten ouderengeneeskunde en behandelaren.

Projectleider van diverse projecten op het gebied van informatisering bij Espria en de organisaties die daar deel van uitmaken. Daarnaast o.a. projectleider implementatie Ons bij Felixoord, Missiehuis Vrijland en de revalisatiezorg. In samenwerking met Infozorg.

Projectleider vanuit GeriMedica voor implementatie van hun nieuwe behandeldossier Ysis.

Projectleider bij de implementatie / optimalisatie van hun behandeldossier Ysis. In samenwerking met Infozorg.

Projectleider van de ondersteuning door Infozorg. Waaronder abonnementen die het functioneel beheer van applicaties (deels) overnemen.

Onderstaande projecten zijn inmiddels afgerond:

Projectleider vanuit GeriMedica voor implementatie behandeldossier Ysis.

Projectleider implementatie Ons. In samenwerking met Infozorg.

Projectleider voor het selecteren van een nieuw elektronisch cliëntendossier en de implementatie van MoreCare4. De optimalisatie van de processen speelt hierbij een grote rol. Automatisering moet ondersteunend zijn aan de processen en niet leidend.

Projectleider informatisering van het Multidisciplinair Behandelcentrum. Implementatie van o.a. Ons. In samenwerking met Infozorg.

Projectleider voor het selecteren en implementeren van een nieuw elektronisch cliëntendossier voor zowel de behandelaren (EPD) als de verzorgenden en verpleegkundigen (ECD).  Ysis voor de behandelaren en de gehele revalidatiezorg geïmplementeerd en Ons voor de verzorgenden/verpleegkundigen van de verblijfscliënten. De optimalisatie van de processen speelde hierbij een grote rol. Automatisering was ondersteunend aan de processen en niet leidend. Daarnaast programmamanager van ‘Leven met kleur’, dat als doel had een werkwijze te ontwikkelen waardoor Zinzia met meer aandacht voor wonen, leven en welzijn, meer kleur geeft aan het leven van de cliënten.

Projectleider van diverse projecten o.a.: aanbesteding bij gemeenten voor begeleiding en huishoudelijke hulp; project voor de ondersteuning van thuiszorgteams (verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding) op het gebied van kwaliteit; project Experiment Regelarme Instellingen van het Ministerie van VWS; de (her)inrichting van de administratieve processen als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg in 2015 (Wlz, Wmo en zorgverzekeringswet).

Adviseur en projectleider bij de versnelling van de transitie naar een duurzame en efficiënte inrichting van de thuiszorg volgens het model ‘zelfsturende teams’. Daarnaast adviseur en implementatiebegeleider van de optimalisatie van de administratieve ondersteuning en automatisering van de thuiszorg, met behulp van Ons, Afas en Caress.

Projectleider van de implementatie van Acasa van Ecare voor zowel het cliëntendossier als de administratieve en ondersteunende processen. Daarnaast adviseur voor de optimalisatie van de bedrijfsprocessen, dusdanig dat de zelfsturende manier van werken zo goed mogelijk wordt ondersteund.

Bij alle informatiseringstrajecten staat de optimalisatie van de processen centraal.