Opdrachtgevers

Op dit moment heb ik onder meer opdrachten bij:

2024 – heden: Projectleider project Gedragen visie ondersteund door nieuw ECD.
Eerst ontwikkelen we een gedragen visie op dossiervoering en daarna implementeren we Ons van Nedap met een dossier- en administratievoering die aansluit bij de visie op zorg.

2023: Plan van aanpak gedragen visie ondersteund door nieuw ECD

2023: Analyse en advies stand van zaken implementatie Ons

In samenwerking met Infozorg

Optimalisatie planproces Het Loo Erf

Quickscan planproces Het Loo Erf (Intensieve revalidatie voor volwassenen met een visuele beperking)

2023 – heden: Adviseur Ysis behandeldossier en Ysis zorgdossier.

2020 – 2022: Functioneel productowner van het nieuwe zorgdossier.

2019 – 2020: Adviseur Ysis zorgdossier

2016 – 2019: Projectleider implementatie Ysis bij o.a. Vitalis, Sutfene, Zorggroep Crabbehoff, Carinova, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Carintreggeland.

2016 – heden: Klantbegeleider van de ondersteuning en projecten door Infozorg.

2021 – 2022: Projectleider samenvoeging thuisbegeleiding Icare en ambulante begeleiding van de Trans.

Eerder o.a. projectleider geweest van implementatie Ons bij Felixoord, Missiehuis Vrijland en de revalidatiezorg.

2019 – heden: Klantbegeleider ondersteuning en projecten door Infozorg.

2021: Advies opzetten beheerorganisatie.

2020 – 2021: Projectleider optimalisatie medicatiedossier Medimo, waaronder elektronische toedienregistratie.

2020: Projectleider implementatie Ons bij Zorgerf Buiten-Land in Putten en Nijkerk.

2019 – 2020: Intern projectleider implementatie Ons voor de lang- en kortdurende zorg en behandeling. Zowel dossiervoering als ondersteunende processen.

  • Infozorg (2016 – heden): Diverse interne ondersteuning bij verschillende onderwerpen en applicaties.

Onderstaande projecten zijn inmiddels afgerond:

2023 – heden: Adviseur/projectleider Optimale bereikbaarheid en informatievoorziening / Optimalisatie interne dienst

2022: Adviseur/projectleider optimalisatie cliëntprocessen (ondersteunende diensten)

2021: Projectleider selectietraject nieuw zorg- en behandeldossier.

2019 – 2020: Evaluatie cliëntendossier CareView.

2022 – 2023: Opzetten Medisch- en behandelsecretariaat.

2021 – 2022: Projectleider optimalisatie gebruik Ons door behandeldienst en andere projecten ten behoeve van de behandeldienst.

2020: Intern projectleider implementatie huisartsenportaal Helder en adviseur behandldienst.

2018 – 2019: Intern projectleider digitalisering van het zorgproces.

2018: Projectleider implementatie digitale ketencommunicatie.

2018: Verbeterplan opgesteld over ondersteuning van specialisten ouderengeneeskunde en behandelaren en nauw betrokken bij de implementatie daarvan.

2016 – 2018: Projectleider ondersteuning door Infozorg op het gebied van functioneel beheer.

2019 – 2022: Klantbegeleider ondersteuning door Infozorg. Waaronder abonnementen die het functioneel beheer van applicaties (deels) overnemen.

2018 – 2019: Projectleider implementatie Ons voor administratie, roosteren en plannen en dossiervoering. In samenwerking met Infozorg.

Bij alle informatiseringstrajecten staat eenvoud en de optimalisatie van de processen centraal.

2021: Projectleider vanuit Infozorg bij transitie Hanzeheerd naar behandel- en medicatiedossier van IJsselheem

2020: Projectleider implementatie behandeldossier voor eerstelijns zorg door de fysiotherapeuten (Ysis). In samenwerking met Infozorg.

2017 – 2020: Klantbegeleider ondersteuning door Infozorg. Waaronder abonnementen die het functioneel beheer van applicaties (deels) overnemen.

Quicksan cliëntenadministratie thuis- en ouderenzorg.

In samenwerking met Quoratio.

Intern projectleider implementatie behandeldossier.

2020 – 2021: Implementatie en borging optimalisatie ondersteunde processen thuiszorg.

2020: Quickscan ondersteunende processen thuiszorg.

In samenwerking met Quoratio

Intern projectleider implementatie medisch dossier (Ysis).

Klantbegeleider ondersteuning door Infozorg. Waaronder abonnementen die het functioneel beheer van applicaties (deels) overnemen.

Projectleider selectietraject elektronisch dossier voor de eerstelijnsbehandeling.

Projectleider implementatie/optimalisatie Ysis. In samenwerking met Infozorg

Intern projectleider optimalisatie digitale ondersteuning extramurale behandeling en revalidatiezorg (zorg en ondersteunende diensten). Adviseur procesoptimalisatie ondersteunende diensten van behandelaren en GRZ.

Projectleider implementatie Ysis. In samenwerking met Infozorg.

Projectleider implementatie Ons. In samenwerking met Infozorg.

Projectleider informatisering van het Multidisciplinair Behandelcentrum. Implementatie van o.a. Ons. In samenwerking met Infozorg.

Projectleider selectietraject en implementatie van Ysis voor de behandelaren en de revalidatiezorg en de implementatie van Ons voor de zorg.

Projectleider selectietraject en implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier (MoreCare4). In samenwerking met Skopos.

Projectleider van diverse projecten o.a.: aanbesteding bij gemeenten voor begeleiding en huishoudelijke hulp; project voor de ondersteuning van thuiszorgteams (verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding) op het gebied van kwaliteit; project Experiment Regelarme Instellingen van het Ministerie van VWS; de (her)inrichting van de administratieve processen als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg in 2015 (Wlz, Wmo en zorgverzekeringswet).

Adviseur en projectleider versnelling transitie naar een duurzame en efficiënte inrichting van de thuiszorg volgens het model ‘zelfsturende teams’. Daarnaast adviseur en implementatiebegeleider optimalisatie  bedrijfsvoering en automatisering van de thuiszorg, met behulp van Ons, Afas en Caress.

Projectleider implementatie van Acasa van Ecare voor zowel cliëntendossier als administratieve en ondersteunende processen. Daarnaast adviseur optimalisatie bedrijfsprocessen, dusdanig dat de zelfsturende manier van werken zo goed mogelijk wordt ondersteund.

Bij alle informatiseringstrajecten staat eenvoud en de optimalisatie van de processen centraal.