Achtergrond

Mijn ervaring als zelfstandig adviseur staat op de pagina Opdrachtgevers. Daarvoor heb ik, vanuit de rol als adviseur bij Ecare Services, allerlei projecten begeleid bij Buurtzorg Nederland. Daarnaast heb ik zorgorganisaties begeleid bij de transitie naar zelfsturende thuiszorgteams en de optimalisatie van de bedrijfsvoering, vaak ondersteund door slimme ICT. Bij de transities kwam het primaire proces weer wezenlijk centraal te staan. Ik was projectleider bij ZorgAccent, die als eerste het concept van Buurtzorg gingen invoeren in de thuiszorg. Daarna volgden meer zorginstellingen, zoals Thebe, HilverZorg en ZZG. Ook in de intramurale zorg en de gehandicaptenzorg heb ik transities begeleid. Door mijn ervaring met ICT bij Ecare en mijn baan bij IZIT als innovatieconsultant hebben technische en organisatorische innovaties in de zorg mijn interesse en volg ik die op de voet.

Ik ben bestuurskundige en heb na die studie op de Universiteit Twente daar ook nog twee masters of Social Science Education afgerond in zowel economie als maatschappijleer.

Voordat ik in 2008 de stap naar de zorg maakte, heb ik een aantal jaar economie gegeven aan de bovenbouw van de havo en het vwo op Sg. Twickel te Hengelo.

Duizenden leiders in de zorg